เพทาย-Zircon

Zircon (เพทาย) เป็นพลอยที่มีระดับความแข็งที่ 7 - 7.5 แหล่งกำเนิดที่ดีที่สุดคือ กัมพูชา (เขมร) เพทายไม่มีสีและสีฟ้าจะหายาก ส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาเพราะเป็นสีที่ได้รับความนิยม แต่เพทาย สีแดงเป็นที่นิยมมากกว่า สีที่ใช้เลียนแบบเพชรคือเพทายไร้สี สมัยก่อนนิยมใช้เพทายมาเลียนแบบ เพชร เพราะความวาวและการกระจายแสงที่คล้ายเพชรนั่นเอง ขนาดของพลอยทั่วไปประมาณ 1 - 9 กะรัต เพทายเป็นพลอยที่ค่อนข้างเปราะและบิ่นง่าย ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สมัยโบราณเชื่อว่า การสวมใส่เพทายจะส่งเสริมให้สติปัญญาดี ร่ำรวย มีความซื่อสัตย์ ใช้เป็นเครื่องราง ประจำตัวสามารถบอกเหตุการณ์ให้เจ้าของทราบล่วงหน้าได้ โดยสังเกตจากสีของเพทายหากหม่นหมอง ไร้ประกายหมายถึงจะมีภัยมาคุกคามเจ้าของ เป็นพลอยประจำเดือนธันวาคมพร้อมกับเทอร์คอยซ์ เพทายมี 3 ชนิด เนื่องจากการแตกกระจายของอะตอมจากการะเบิดของยูเรเนียม (Uranium) และ ทอร์เรียม (Thorium)จึงทำให้คุณสมบัติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความร้อนจากการเผาด้วย 1. ชนิดมีคุณภาพสูง - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพดีส่วนมากมาจากเขมร มีสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนถึงเข้ม เมื่อเผาจะเปลี่ยนเป็นไม่มีสี, สีฟ้าและเหลืองอมทอง 2. ชนิดมีคุณภาพกลาง - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพกลาง ๆ ส่วนมากมาจาก ซีลอน จะมีสีเหลือง อมเขียว เขียวอมน้ำตาล ถ้าเผาที่ประมาณ 1450 องศาเซลเซียส อาจจะเปลี่ยนเป็นชนิดคุณภาพสูงได้ 3. ชนิดมีคุณภาพต่ำ - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพต่ำ ซีลอน ส่วนมากจะเป็นพลอยสีเขียว เขียวอมเทา

g1-376-33 blue zircon พลอยเพทายฟ้า
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-33#7
THB2,000.00 
g1-517-1 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-517
THB3,200.00 
 g1-376-53 Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-53
THB900.00 
g1-376-86 zircon พลอยเพทายฟ้า
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-86
THB1,500.00 
g1-376-90 Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-90
THB1,300.00 
g1-676-6 Natural zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-676-6
THB2,200.00 
g1-594-27 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-27
THB1,400.00 
g1-676-3 natural zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-676-3
THB2,000.00 
g1-672  พลอยเพทาย blue zircon
เพทาย-Zircon
SKU: g1-672
THB42,000.00 
g1-563-12 blue zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-563-12
THB2,500.00 
 g1-376-6-4 Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-6-4
THB3,400.00 
g1-594-11 Blue zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-11
THB3,150.00 
g1-594-38 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-38
THB2,950.00 
g1-282-3 zircon
เพทาย-Zircon
SKU: g1-282-3
THB5,500.00 
g1-594-18 Blue zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-18
THB2,500.00 
g1-594-36 ฺBlue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-36
THB2,200.00 
g1-594-7 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-7
THB1,890.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.0x5.0 carat: 2.46Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-6-3
THB2,905.00 
g1-594-30 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-30
THB1,900.00 
g1-594-29 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-29
THB1,900.00 
g1-594-6 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-6
THB1,800.00 
g1-594-19 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-19
THB1,700.00 
g1-594-13 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-13
THB1,800.00 
g1-594-35 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-35
THB1,950.00 
g1-563-10 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-563-10
THB1,170.00 
g1-563-11 blue zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-563-11
THB4,800.00 
g1-594-3 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-3
THB1,420.00 
g1-376-87 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-87
THB1,500.00 
 g1-594-1 Blue zircon
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-1
THB1,190.00 
 g1-594-28 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-28
THB1,400.00 
g1-376-79 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-79
THB900.00 
g1-594-25 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-594-25
THB1,500.00 

หน้า