ผลงานลูกค้าสั่งทำ/Made To Order

 • Job106: แหวนพลอยทับทิมกลมล้อมเพชร
 • Job104: Ruby Ring
 • Job102: Ruby diamonds Men ring
 • Job101: สร้อยคอ แหวน ชุดนพเก้า
 • Job100: ชุดเครื่องประดับเสริมดวงวันพุธ
 • Job37: แหวนหยก
 • Job36: แหวนพลอยบุษย์ล้อมเพชร
 • Job35: แหวนพลอยเพทายประดับเพชร
 • Job34: ชุดจี้ ต่างหู พลอยเพทายขาว
 • Job33: จี้หยก (Jade Pendant)
 • Job32: จี้พลอยทับทิมสีแดง (Ruby Pendant)
 • Job31: แหวนแถวพลอยทับทิม (Ruby Ring)

หน้า