ผลงานลูกค้าสั่งทำ/Made To Order

 • Job149: แหวนคู่อะความารีน
 • Job148: ต่างหูพลอยทับทิมล้อมเพชร
 • Job147: แหวนชายพลอยทับทิม
 • Job146: สร้อยคอพลอยทับทิม
 • Job145: แหวนแถวพลอยทับทิม
 • Job143: Amethyst Ring
 • Job144: Smoky Quartz Ring
 • Job142: แหวนชายพลอยไพลิน
 • Job141: แหวนทองแกะลายไทย
 • Job94: แหวนพลอยเพทายชาย
 • Job139: หัวใจทับทิมล้อมเพชร
 • Job138: Ruby Dog Tag

หน้า