อัญมณี ประจำ วันเกิด

วันจันทร์ 

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเหลือง เรียกว่า เศตาภรณ์ ได้แก่ บุษราคัม(Yellow Sapphire)
โทแพซสีเหลือง(Yellow Topaz)ซิทริน(Citrine)เพทายสีเหลือง(Yellow Zircon)อำพัน(Amber)
หยกสีเหลือง(Yellow Jade)เพชรสีเหลือง(Yellow Diamond)ไข่มุกสีเหลืองทอง(Golden Pearl)เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันจันทร์คือ มุกดา(Moonstone) และโอปอล(Opal)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีแสด เช่น พลอยบุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือสีเขียว เช่น พลอยเขียวส่อง มรกต กรีนอาเก็ต กรีนโครมฯ
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีเทา เช่น มุกดาหาร (Moonstone)
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีดำ Black Sapphire  นิลดำ
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีฟ้า สีน้ำเงิน เช่น พลอยไพลิน พลอยเพทายฟ้า พลอยลอนดอนบลูโทพาส
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีขาว หรือขาวนวล เช่น เพชร พลอยเพทายขาว พลอยโทพาสขาว
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีชมพู หรือสีม่วง เช่น พลอยโกเมนโรโดไรท์  พลอยอะเมทิสต์


วันอังคาร

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีชมพู เรียกว่า ตามภาภรณ์  ได้แก่ พิ้งค์ซัฟไฟร์ (Pink Sapphire)
พิ้งค์ทัวมาลีน (Pink Tourmaline) ประการัง(Coral) สปิเนลสีชมพู(Pink Spinel)
โทแพซสีชมพู(Pink Topaz)เพชรสีชมพู(Pink Diamond)ไข่มุกสีชมพู(Pink Pearl)เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวัน คือประพาฬหรือปะการัง(Coral)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีเทา เช่นมุกดาหาร
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีฟ้า พลอยเพทายฟ้า พลอยลอนดอนบลูโทพาส
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือสีดำ เช่น Black Sapphire 
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีแสด เช่นพลอยบุษราคัม
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีแดง เช่น พลอยทับทิม (Ruby)
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีชมพูหรือ สีแดงดำ เช่น พลอย พิ้งค์ทัวมาลีน พลอยโกเมน 
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีเขียว หรือสีเขียวสด เช่น มรกต หยก


วันพุธ

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียว เรียกว่า อินทนิล ได้แก่ มรกต(Emerald)หยก(Jade)หยกออสเตรเลีย(Chrysoprase)หยกเม็กซิกัน(Calcite)ทัวร์มาลีนสีเขียว(Chrome Tourmaline)เพริโดต์(Peridot) กรีนอาเก็ต
โกเมนสีเขียว(Green Garnet)เขียลส่อง(Green Sapphire)เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันพุธ คือมรกต(Emerald)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีฟ้า ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีชมพู
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีแดง ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีเขียว 
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา พุธกลางวัน คือสีแสด ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีแดง
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป กลางวัน คือ สีเทา  ....พุธกลางวัน คือ สีขาว
ถ้าเป็นพุธกลางคืน สีขาว สีเงิน 
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา กลางวัน คือสีขาว ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีดำ สีเทา
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก พุธกลางวัน  คือสีเขียว หรือเขียวสด  ..พุธกลางคืน สีควันบุหรี่
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง พุธกลางวัน คือสีม่วง หรือสีดำ ..พุธกลางคืน สีฟ้าหรือน้ำเงิน 


วันพฤหัสบดี 

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีส้ม หรือสีแสด เรียกว่า ปิตาภรณ์ ได้แก่โอปอลไฟ(Fire Opal)
หยกแดง(Red jade)หยกแดงไต้หวัน(Carnelian)สปิเนลสีส้ม(Orange Spinel)
แซปไฟร์สีส้ม(Padparadscha)ประการัง(Coral) เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันพฤหัสบดี คือไพฑูรย์หรือตาแมว(Chrysoberyl Cat's Eye)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือ สีขาว เช่น เพชร พลอยเพทายขาว พลอยโทพาสขาว
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือ ชมพู หรือม่วงแดง เช่นพลอยโรโดไรท์ฯ พลอยพิ้งค์ทัวมาลีน
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือ สีฟ้า เช่น พลอยไพลิน พลอยเพทายฟ้า พลอยลอนดอนบลูโทพาส
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือ สีแดง หรือสีส้ม พลอยทับทิม พลอยโกเมนส้ม
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีเขียว  เช่น พลอยกรีนทัวมาลีน พลอยเขียวส่อง พลอยมรกต
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีเหลืองสด สีแสด เช่นพลอยบุษราคัม
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีเทา หรือสีควันบุหรี่ เช่น มุกดาหาร


วันศุกร์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน เรียกว่า ปภัสราภรณ์ ได้แก่ไพลิน(Blue Sapphire)
โทแพซสีฟ้า(Blue Topaz)เพทายสีฟ้า(Blue Zircon)อะความารีน(Aquamarine)ลาพิส ลาซูลี(Lapis Lazuli)
เทอร์คอยส์(Turquoise)เพชรสีฟ้า หรือสีนำเงิน(Blue Diamond) เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันศุกร์ คือเพชรรัตน์ หรือเพชร(Diamond)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีเขียว เช่น พลอยเขียวส่อง มรกต กรีนอาเก็ต กรีนโครมฯ
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีดำ เช่น Black Sapphire  นิลดำ
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือสีขาว เช่น  เพชร พลอยเพทายขาว พลอยโทพาสขาว
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีชมพู เช่นพลอยพิ้งทัวร์มาลีน พิ้งซัฟไฟร์
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีแสด เช่นพลอยบุษราคัม
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า เช่น ไพลิน พลอยเพทายฟ้า พลอยลอนดอนบลูโทพาส
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีแดงสด หรือสีส้ม เช่น พลอยทับทิม พลอยโกเมนส้ม


วันเสาร์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีม่วงหรืสีดำ เรียกว่า กัณหาภรณ์ ได้แก่แอเมทิสต์(Amethyst)
แซปไฟร์สีม่วง(Violet Sapphire)นิลตะโก(Black Spinel)โอนิกซ์(Onyx)หยกดำ(Black Jade)
สตาร์ดำ(Black Star Sapphire)ไข่มุกสีดำ(Black Pearl)ปะการังสีดำ(Black Coral)
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันเสาร์ คือนิลมณีรัตน์ หรือนิลกาฬ(Blue Sapphire)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีแดง   เช่น พลอยทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีขาว สีเหลืองอ่อนๆ เช่น  เพชร หรือพลอยบุษย์น้ำเพชร
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือสีดำ เช่น Black Sapphire 
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีฟ้า พลอยเพทายฟ้า พลอยบลูโทพาส
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีชมพู ม่วงแดง  เช่น พลอยทับทิม พลอยโกเมนโรโดไรท์  
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีม่วง หรือสีดำ เช่น นิลดำ พลอยอะเมทิสต์
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีสีเหลืองสด หรือสีแสด เช่น พลอยบุษราคัม


วันอาทิตย์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีแดง เรียกว่า รัตนาภารณ์  ได้แก่ทับทิม(Ruby)
ปิเนลสีแดง(Red Spinel) โกเมนสีแดง(Garnet) ทัวร์มาลีนสีแดง(Rubyllite)
เพทายสีแดง(red Zircon)เพชรสีแดง(Red Diamond)เป็นต้น
อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันอาทิตย์ คือปัทมราช หรือทับทิม(Ruby)
สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีดำหรือม่วง เช่น Black Sapphire นิลดำ พลอยอะเมทิสต์
สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีแสด หรือสีเหลืองสด  เช่น พลอยบุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ วาสนา คือ สีชมพู และสีแดงม่วง  เช่น พลอยทับทิม พลอยโกเมนโรโดไรท์  
สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีเขียว เช่น พลอยกรีนทัวมาลีน พลอยเขียวส่อง พลอยมรกต
สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีเทา เช่น มุกดาหาร (Moonstone)
สีอัญมณีเสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีแดงสด หรือสีส้ม เช่น พลอยทับทิม
สีอัญมณีเสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืน ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง คือสีขาว หรือสีขาวนวลเช่นเพชร พลอยเพทายขาว พลอยโทพาสขาว