เพทาย-Zircon

Zircon (เพทาย) เป็นพลอยที่มีระดับความแข็งที่ 7 - 7.5 แหล่งกำเนิดที่ดีที่สุดคือ กัมพูชา (เขมร) เพทายไม่มีสีและสีฟ้าจะหายาก ส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาเพราะเป็นสีที่ได้รับความนิยม แต่เพทาย สีแดงเป็นที่นิยมมากกว่า สีที่ใช้เลียนแบบเพชรคือเพทายไร้สี สมัยก่อนนิยมใช้เพทายมาเลียนแบบ เพชร เพราะความวาวและการกระจายแสงที่คล้ายเพชรนั่นเอง ขนาดของพลอยทั่วไปประมาณ 1 - 9 กะรัต เพทายเป็นพลอยที่ค่อนข้างเปราะและบิ่นง่าย ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สมัยโบราณเชื่อว่า การสวมใส่เพทายจะส่งเสริมให้สติปัญญาดี ร่ำรวย มีความซื่อสัตย์ ใช้เป็นเครื่องราง ประจำตัวสามารถบอกเหตุการณ์ให้เจ้าของทราบล่วงหน้าได้ โดยสังเกตจากสีของเพทายหากหม่นหมอง ไร้ประกายหมายถึงจะมีภัยมาคุกคามเจ้าของ เป็นพลอยประจำเดือนธันวาคมพร้อมกับเทอร์คอยซ์ เพทายมี 3 ชนิด เนื่องจากการแตกกระจายของอะตอมจากการะเบิดของยูเรเนียม (Uranium) และ ทอร์เรียม (Thorium)จึงทำให้คุณสมบัติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความร้อนจากการเผาด้วย 1. ชนิดมีคุณภาพสูง - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพดีส่วนมากมาจากเขมร มีสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนถึงเข้ม เมื่อเผาจะเปลี่ยนเป็นไม่มีสี, สีฟ้าและเหลืองอมทอง 2. ชนิดมีคุณภาพกลาง - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพกลาง ๆ ส่วนมากมาจาก ซีลอน จะมีสีเหลือง อมเขียว เขียวอมน้ำตาล ถ้าเผาที่ประมาณ 1450 องศาเซลเซียส อาจจะเปลี่ยนเป็นชนิดคุณภาพสูงได้ 3. ชนิดมีคุณภาพต่ำ - หมายถึง เพทายที่มีคุณภาพต่ำ ซีลอน ส่วนมากจะเป็นพลอยสีเขียว เขียวอมเทา

gemstone: เพทาย (Zircon) size: 9.0x8.0x5.0 carat: 3.66Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-11
THB3,465.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.6x6.8x4.7 carat: 3.05Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-89
THB1,750.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.0X5.0 carat: 2.74Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-2
THB2,800.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.7x6.1x4.4 carat: 2.46Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-281-2
THB6,930.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.0x6.8x4.7 carat: 2.54Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-254-4
THB1,575.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 9.1x7.0x4.0 carat: 2.67Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-254-2
THB1,330.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.1x7.1x4.5 carat: 2.66Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-1
THB1,470.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.4x6.6x4.5 carat: 2.33Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-254-6
THB1,470.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.3x6.8x3.8 carat: 2.23Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-18
THB1,400.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.0x6.0 carat: 2.06Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-6
THB1,100.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.5x7.2x3.5 carat: 2.10Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-22
THB1,260.00 
gemstone: Gemstone size: 8.0x6.0 carat: 1.98Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-9
THB1,400.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.8x6.5x3.9 carat: 1.98Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-255-5
THB1,225.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.4x6.6x3.5 carat: 1.99Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-254-1
THB1,155.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.8x5.0x4.9 carat: 1.94Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-81
THB1,400.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 5.8x4.7 carat: 1.44Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-78
THB1,050.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.0x5.3x4.2 carat: 1.55Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-77
THB1,225.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.3x4.8 carat: 1.60Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-57
THB1,295.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.0x4.1 carat: 1.53Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-67
THB840.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 5.5x4.5 carat: 1.42Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-66
THB840.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.0x4.2 carat: 0.95Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-64
THB875.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 5.8x4 carat: 1.20Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-62
THB875.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.1x4.9 carat: 1.74Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-75
THB875.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.0x6.0 carat: 1.98Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-105
THB2,450.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.2x7.2x4.0 carat: 2.62Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-281-10
THB3,710.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.2x6.1x4.0 carat: 2.29Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-281-8
THB6,475.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.6x5.0x3.8 carat: 1.80Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-282-2
THB2,555.00 
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.7x6.5x4.2 carat: 1.81Ct.
เพทาย-Zircon
SKU: g1-282-1
THB2,555.00 
g1-376-10-3 Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-10-3
THB2,800.00 
g1-376-6-4 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-2-10
THB1,900.00 
 g1-376-21-7 Blue Zircon พลอยเพทาย
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-21-7
THB4,400.00 
g1-376-86 zircon พลอยเพทายฟ้า
เพทาย-Zircon
SKU: g1-376-86
THB1,500.00 

หน้า