คริโซเพรส-Chrysoprase

คริสโซเพรส (Chrysoprase)  เป็นผลึกละเอียดของแร่ควอทซ์ เป็นคาลซิโดนีที่มีสีเขียวโดยเป็นผลมากจากนิกเกิล (nickel oxides) สีปกติแล้วเป็นสีเขียวอ่อน จนถึงเขียวเข้ม สีเขียวเข้มของคริสโซเพรสบางทีจะเรียกว่า เพรส (Prase) ได้เช่นกัน แหล่งที่มีมากคือ ออสเตรเลีย

คริโซเพรส (Chrysoprase) เป็นแร่ที่มีความหลากหลายในแง่ของการเกิดและชนิดมากที่สุด พบทั้งในหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร การที่มีความแข็งเท่ากับ 7 ไม่มีแนวแตกเรียบ และมีเสถียรภาพทางเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีทั่วไป จึงเป็นแร่ที่ทนทานต่อการผุกร่อน และทนต่อการทำลายทางเคมีมาก ทำให้ยังคงสภาพอยู่ได้ในรูปของกรวดทรายตามตะกอนทางน้ำและชายทะเล