แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire

สตาร์ซัฟไฟร์ (Star Sapphire) จัดเป็นอัญมณีอยู่ในประเภท Corundum ซึงเป็นพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับ มีความแข็ง 9 โมห์มีความทนทานต่อการขีดข่วนดีมาก มีลักษณะกึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง มีแฉกสตาร์จะเป็นที่นิมยม เมื่อใช้แสงส่องดูจะเห็นเป็นแฉกหรือสตาร์ตัดกัน 3 เส้น  6 เส้น ชัดเจนบนด้านบนที่โค้งมน ราคาพลอยขึ้นอยู่กับสีและความคมชัดของสตาร์ซึ่งต้องได้สัดส่วนสวยงาม เรียกชื่อตามสีของพลอย สีน้ำเงินเรียก Blue Star Sapphire สีดำเรียก Black Star Sapphire   เชื่อกันว่าขาของสตาร์เป็นตัวแทนของความรัก ความศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire
SKU: g1-751-5
THB6,790.00 
พลอยสตาร์ซัฟไฟร์ พลอยสตาร์ดิบ พลอยสตาร์บางกะจะ black star sapphire
แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire
SKU: g1-751-1
THB9,880.00 
gemstone: แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire size: 7.0x7.0x4.0 carat: 2.13Ct.
แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire
SKU: g1-307-8
THB2,240.00 
gemstone: แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire size: 8.7x7.5x3.8 carat: 2.39Ct.
แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire
SKU: g1-307-4
THB2,240.00