แว่นขยาย (Loupe) สำหรับดูอัญมณี

   มาตรฐานการขยายคือ 10 เท่า เลนส์ที่ใช้ทำแว่นขยาย เป็นเลนส์ชนิดย่างดีทำจากเลนส์ 3 ชั้น (Triple Lens) สามารถโฟกัสสิ่งที่มองเห็นได้ในอัญมณีให้เห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถรับหรือปรับแสงสะท้อนอื่นๆ ที่จะกระทบต่อการดูอัญมณี
วิธีการใช้แว่นขบยาย (Loupe)

  1. ทำความสะอาดอัญมณี
  2. ถือแว่นขยายห่างจากตาประมาณครึ่งนิ้ว ถ้าถือแว่นขยายมือขวาให้ใช้ตาขวา ถือแว่นขยายมือซ้ายให้ใช้ตาซ้าย
  3. ใช้ที่คีบๆ อัญมณีห่างจากแว่นขยายประมาณหนึ่งนิ้ว และปรับให้ชัด
  4. ใช้พืน (Background) สีดำ และแสงไฟให้ส่องผ่านทะลุอัญมณีเพื่อจะได้เห็นตำหนิภายในชัดเจน
  5. หมุนอัญมณีไปทั่วๆ หลายทิศทางเพื่อตรวจดูตำหนิภายในโดยละเอียด