มุกดาหาร-Moonstone

มุกดาหาร (Moonstone) จัดอยู่ในประเภท Orthoclase ปกติจะไม่มีสีถึงสีขาว (สีขาวใสเหมือนหยดน้ำ สายหมอกหรือสีน้ำนม) กึ่งโปร่งใสถึงโปร่งแสง สังเกตได้โดยการมีแสงในตัวเอง มีลัษณะพิเศษเรียกว่า Adularescence คล้ายเหลือบเส้นสีขาวคาดแบบตาแมว (Cat's Eye) หรือ star คุณภาพที่ดีจะมีแผ่นเหลือบฟ้าอ่อนบนตัวพลอย มีความแข็ง 6 - 6.5 โมห์ นิยมเจียระไนแบบหลังเบี้ย แหล่งสำคัญที่พบ คือ อินเดีย พม่า บราซิล มาดากัสก้า ฯลฯ Moonstone เป็นพลอยประจำราศีของเดือนมิถุนายน เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองร่มเย็นผาสุข จึงเรียกกันว่าเป็นอัญมณีแห่งมิตรภาพ มีพลังในการดึงดูดเสริมเสน่ห์ให้แก่ผู้สวมใส่จึงเป็นที่ต้องการทั้งชายและหญิง พกพาเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง เหมาะสำหรับ คนค้าขาย คนที่ทำงานด้านบริการและให้คำปรึกษา ครูอาจารย์ นักจิตวิทยา  ใช้เสริมเสน่ห์ด้านความรัก ความเมตตา ปกป้องคุ้มครองกระตุ้นให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิง  


gemstone: มุกดาหาร Moonstone size: 11.9X10.0X4.5 carat: 3.85Ct.
SKU: g1-536-24
THB 585.00
moonstone มูนสโตน พลอยมุกดาหาร พลอยทรงหัวใจ พลอยตาแมว cat eye พลอยราศีเมถุน อัญมณีสีขาวขุน นพเก้า พลอยเมืองจันท์ พลอยแท้ราคาโรงงาน
SKU: g1-536-19
THB 1,220.00
cat eye moonstone มุกดาหาร พลอยตาแมว พลอยนพเก้า เสริมดวง เสริมราศี พลอยแท้  พลอยดิบ แก้ชง หัวแหวน
SKU: g1-536-9
THB 1,060.00
g1-536-5 moonstone มูนสโตน พลอย มุกดาหาร
SKU: g1-536-23
THB 490.00
moonstone มูนสโตน พลอยมุกดาหาร พลอยตาแมว cat eye พลอยราศีเมถุน อัญมณีสีขาว เสริมดวง กำไลหิน พลอยแท้ราคาส่ง
SKU: g1-536-22
THB 730.00
moonstone มูนสโตน พลอยมุกดาหาร พลอยตาแมว cat eye พลอยราศีเมถุน พลอยทรงหัวใจ อัญมณีสีขาวขุน นพเก้า พลอยเมืองจันท์ พลอยแท้ราคาโรงงาน
SKU: g1-536-20
THB 520.00
moonstone มูนสโตน พลอยมุกดาหาร พลอยตาแมว cat eye พลอยราศีเมถุน พลอยทรงหัวใจ อัญมณีสีขาวขุน นพเก้า พลอยเมืองจันท์ พลอยแท้ราคาโรงงาน
SKU: g1-536-16
THB 470.00
g1-536-3 moonstone พลอยมุกดาหาร
SKU: g1-536-3
THB 1,500.00
cat eye moonstone มุกดาหาร มูนสโตน พลอยตาแมว พลอยนพเก้า เสริมดวง เสริมราศี พลอยแท้  พลอยดิบ แก้ชง หัวแหวน
SKU: g1-536-8
THB 850.00