ความวาวของอัญมณี (Luster)

 ความวาวหมายถึงคุณภาพและแสงซึ่งสะท้อนจากผิวของอัญมณีมายังตาของเรา ความวาวขึ้นอยู่กับการหักเหของแสง การเจียระไนและควาแเข็งของพลอยชนิดนั้นๆ ความวาวแบ่งเป็นลักษณะต่างๆดังนี้

  1. วาวแบบโลหะ (Metalic) ผิวแร่จะวาวและเหมือนผิวโลหะ เช่น ฮีมาไทท์ (Hematite) และ ไพไรท์ (Pyrite)
  2. วาวแบบเพชร (Adamantineว) เป็นความวาวที่มีความสว่างเหมือนกับเพชรจะพบในอัญมณีที่มีค่าดัชนีหักเหสูง เช่น รูทิลสังเคราะห์ (Synthetic Rutile) เพชร (Diamond) และดีมานทอยด์(Demantoid) เป็นต้น
  3. วาวแบบแก้ว (Vitreous) เป็นความวาวของแก้ว ส่วนมากจะพบในพลอยทั่วไป เช่น ควอทซ์ (Quartz) ทัวมาลีน (Tourmaline) และ คอรันดัม (Corundum) 
  4. วาวแบบฉาบน้ำมัน (Greasy) ผิวหน้าอัญมณีจะวาวเหมื่อนทาด้วยน้ำมัน แช่นโอปอล (Opal) บางชนิด หยกเจไดท์ (Jadeite)
  5. วาวแบบยางสน (Resinous) มีความวาวแบบยางไม่วาวมาก และจะดูมัวนิดๆ เช่น อำพัน (Amber) 
  6. วาวแบบไหม (Silky) วาวคล้ายกับเส้นใยไหม เกิดขึ้นโดยการสะท้อนของแสงจากตำหนิภายในที่ขนานกันของเส้นเสี้ยน เช่น พลอยตาเสือ (Tiger's eye) และพลอยที่มีตาแมวและสตาร์ 
  7. วาวแบบมุก (Pearly) มีความวาวแบบที่เห็นบนเปลือกหอยหรือไข่มุก
  8. วาวแบบขี้ผึ้ง (Waxy) มีควา,วาวเหมือนขี้ผึ้ง เช่น เทอร์ควอยซ์ (Turquoise) หยกเจไดท์ (Jadeite) และคาลซิโดนี่ (Chalcedory) 
  9. วาวแบบด้าน (Dull) ไม่มีความวาวเลย เพราะขาการขัดมันที่ผิวพลอย เช่นหินประการัง (Coral) และพลอยลาพิสลาซูลี่ (Lapis-Lazuli)

การพิจารณาความวาวเป็นประกายของอัญมณี  เจมส์อินเลิฟได้กำหนดการประเมินความวาวของ
อัญมณีตามตารางด้านล่างนี้

รหัส

ความหมาย
Excellent ดีที่สุด
Very Good ดีมาก
Good ดี
Fair ปกติ
Poor ไม่ดี