อะคัวมารีน-Aquamarine

พลอยอะคัวมารีน อะความารีน เป็นพลอยผลึกก้อนใหญ่ค่อนข้างสะอาด ถ้าเทียบกับมรกต (Emerald) ซึ่งทั้งสองเป็นพลอยอยู่ในประเภทของเบอริล (Berly) ด้วยกัน พลอยมรกตจะมีผลึกเล็กกว่าและมีตำหนิมากกว่า สีของอะคัวมารีนคือสีฟ้า ฟ้าโทนอ่อน ๆ จนถึงสีกลาง สีมาจากธาตุเหล็กลักษณะโดยทั่วไปจึงโปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความแข็งอยู่ที่ 7.5-8 โมห์ ดัชนีหักเหที่ 1.57-1.60 ความถ่วงจำเพาะ 2.67-2.84 ตำหนิภายในที่พบจะมีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายรอยนิ้วมือ หรือเป็นเส้นเข็มกลวงคล้ายท่อขนานกัน Aquarmarine เป็นพลอยประจำเดือนเกิดมีนาคม ความเชื่อ : คนโบราณเชื่อว่าพลอยอะคัวมารีนเป็นพลอยธรรมชาติที่จะส่งพลังดี ๆ ช่วยปกป้องคุ้มครองในยามเดืนทางและนำความอุดมสมบูรณ์ซึ่งยิ่งใหญ่ดั่งท้องทะเลมาให้ ทั้งยังนำพาให้จิตใจสดชื่น อ่อนโยนและความมีเสน่ห์มาสู่ผู้เป็นเจ้าของ ด้านการบำบัด : ช่วยบรรเทาอาการเมาคลื่น ลดอุบัติภัย บำบัดอาการทางระบบประสาท ความดันโลหิตสูง นำมากำไว้ในมือจะช่วยให้สดชื่นคลายความกังวลได้เป็นอย่างดี ข้อแนะนำให้พกไว้ติดตัวหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานจะทำให้เกิดพลังที่ดี

gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.0x6.0 carat: 1.03Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-4
THB875.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.0x4.0x3.1 carat: 0.55Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-10
THB1,200.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 5.0x5.0 carat: 0.50Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-18
THB770.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.0x4.0 carat: 0.94Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-416-3
THB700.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 11.0x5.3x3.7  carat: 1.68Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-23-1
THB1,000.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.0x6.0 carat: 0.70Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-418-2
THB910.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 4.8x4.8 carat: 0.53Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-19
THB665.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 10.3x5.5x3.3 carat: 1.43Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-23-2
THB1,350.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 10.0x4.5x3.8 carat: 0.97Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-35
THB1,120.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 11.7x5.0x2.7 carat: 1.26Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-33
THB1,400.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 5.9x5.9 carat: 0.86Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-21
THB1,015.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.0x6.0 carat: 1.16Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-418-1
THB1,340.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 7.2x5.2 carat: 2.20Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-421-9
THB350.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 6.2x4.8x3.5 carat: 0.75Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-14
THB525.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 5.5x4.5x3.3 carat: 0.56Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-22
THB770.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: g1-413-25 carat: 5.08Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-25
THB5,250.00 
g1-415-1 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-415-1
THB380.00 
g1-511-10 Aquamarine พลอยอะความารีน
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-511-12
THB490.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 4.0x4.0 carat: 0.22Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-419-1
THB450.00 
aquamarine, g1-421-10 พลอยอะความารีน
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-421-10
THB1,300.00 
g1-545-2 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-545-2
THB930.00 
g1-511-7 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-511-7
THB1,100.00 
g1-545-10 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-545-10
THB1,250.00 
 g1-545-9 aquamarine พลอยแท้ อะความารีน
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-545-9
THB1,550.00 
g1-545-4 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-545-4
THB1,000.00 
g1-413-32 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-32
THB1,200.00 
g1-420-23 Aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-23
THB480.00 
g1-420-16 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-420-16
THB480.00 
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-11
THB590.00 
g1-413-31 aquamarine
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-31
THB540.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 13.87x4.57x3.44 carat: 1.71Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-413-18
THB1,500.00 
gemstone: อะคัวมารีน-Aquamarine size: 3.5x3.5 carat: 0.27Ct.
อะคัวมารีน-Aquamarine
SKU: g1-511-2
THB420.00