พลอยเพทาย สีฟ้าน้ำทะเล (Zircon) 3.32 ct.

gemstone: เพทาย (Zircon) size: G100281-9 carat: 3.32Ct.

อัญมณี: พลอยเพทาย สีฟ้าน้ำทะเล (Zircon) 3.32 ct. 8.5x6.5.5.2

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

SKU:
g1-281-9
Price: 
THB9,380.00 

Catalog:

Carat: 
3.32
Size (mm.): 
G100281-9

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

Picture: 

พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone