พลอยเพทาย สีฟ้าน้ำทะเล (Zircon) 2.62 ct.

gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.2x7.2x4.0 carat: 2.62Ct.

อัญมณี: พลอยเพทาย สีฟ้าน้ำทะเล (Zircon) 2.62 ct. 8.2x7.2x4.0

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

SKU:
g1-281-10
Price: 
THB3,710.00 

Catalog:

Carat: 
2.62
Size (mm.): 
8.2x7.2x4.0

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

Picture: 

พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone