โกเมน-Garnet

โกเมนหรือการ์เน็ท (Garnet) จัดเป็นตระกูล เพราะมีการตกผลึกที่มีรูปแบบเหมือนกันแต่จะมีตัวเคมีที่ต่างกันการ์เน็ททุกชนิดจะมีระบบผลึกเป็นคิวบิก แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น โรโดไลท์ (Rhodolite) มีสีแดงอมม่วง ถึงม่วงอมแดง แต่จะมีสีม่วงปนอยู่เสมอ ไพโรป(Pyrope) สีน้ำตาลอมแดงหรือแดงอมม่วง โทนสีส่วนใหญ่จะมืด สเปสซาไทท์ (Spessatite) โทนสีติดส้มเสมอ อัลมันไดท์ (Almandite) จะโปร่งใสสีแดงอมน้ำตาลโทนสีจะออกมืด ดีแมนทอยด์ (Demantoid) สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง มีการกระจายแสงสูง ซาโวไรท์ (Tsavorite) โปร่งแสงโทนสีเขียวอ่อนจนถึงเขียวเข้ม
แหล่งกำเนิดคือ ศรีลังกา และอัฟริกา การ์เน็ทเป็นพลอยประจำราศีเดือนมกราคม และเป็นหนึ่งใน"อัญมณีชุดนพเก้า" ที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่หรือผู้ครอบครอง

gemstone: โกเมน-Garnet size: 7.2x7.0x3.7 carat: 1.31Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-553-1
THB 1,015.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 8.0x6.0 carat: 4.86Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-377-15
THB 1,680.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 14.6X6.8X3.8 carat: 2.55Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-377-3
THB 1,400.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 8.0x6.0 carat: 3.20Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-377-14
THB 1,155.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 8x6x4.2 carat: 1.77Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-412-13
THB 735.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 6.9x5.0x3.0 carat: 0.82Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-412-2
THB 350.00
gemstone: โกเมน-Garnet size: 6.2x4.8x3.4 carat: 0.79Ct.
โกเมน-Garnet
SKU: g1-412-12
THB 385.00

หน้า