พลอยอะเมทิสต์ 6.35 กะรัต

amethyst ring พลอยแท้ พลอยอะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวงวันเสาร์ พลอยเสริมทรัพย์ พลอยดิบ  มีใบเซอร์ฯ

พลอยอะเมทิสต์ พลอยธรรมชาติไม่ผ่านการเผา สีม่วงดอกตะแบก ทรงกึ่งไข่กึ่งกลม ขนาด 13x11 มิล เจียระไนหน้าตาข่าย เพิ่มประกายระยิบที่หน้าพลอย เนื้อสะอาดมาก (Amethyst)

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

Video: 
SKU:
g1-736-3
Price: 
THB 1,980.00

Catalog:

Carat: 
6.35
Size (mm.): 
13.0x11.0x8.2

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

amethyst ring พลอยแท้ พลอยอะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวงวันเสาร์ พลอยเสริมทรัพย์ พลอยดิบ  มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ พลอยอะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวงวันเสาร์ พลอยเสริมทรัพย์ พลอยดิบ  มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ พลอยอะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวงวันเสาร์ พลอยเสริมทรัพย์ พลอยดิบ  มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ พลอยอะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวงวันเสาร์ พลอยเสริมทรัพย์ พลอยดิบ  มีใบเซอร์ฯ