พลอยเม็ดเล็ก


SKU: g1-780-LTP
THB 750.00
SKU: g1-780-zr
THB 970.00
tanzanite พลอยแทนซาไนท์ พลอยแท้ พลอยดิบ พลอยเล็ก พลอยแต่งแหวน พลอยดิบ พลอยร่วงราคาโรงงาน พลอยจันทบุรี
SKU: g1-780-TN
THB 750.00
Citrine พลอยซิทริน พลอยแท้ สีเหลือง พลอยร่วง พลอยแต่งประดับ ควอทซ์ พลอยไซด์เล็ก เสริมดวง แก้ชง ราคาโรงงาน
SKU: g1-780-CT
THB 340.00
White Topaz พลอยไวท์โทพาส พลอยขาว พลอยแต่งประดับ พลอยแท้ พลอยร่วง เพชร พลอยกลมเล็กๆ พลอยมิล พลอยโรงงาน
SKU: g1-780-WTP
THB 205.00
Garnet พลอยโกเมน พลอยแดง พลอยแต่งประดับ พลอยแท้ พลอยร่วง พลอยกลมเล็กๆ พลอยมิล พลอยราคาโรงงาน
SKU: g1-780-GN
THB 300.00
Peridot พลอยเพอริดอท พลอยแต่งประดับ พลอยแท้ พลอยร่วง เพชร พลอยกลมเล็กๆ พลอยมิล พลอยโรงงาน ราศีสิงห์
SKU: g1-780-PR
THB 300.00
Blue Topaz พลอยบลูโทพาส พลอยสีฟ้า พลอยแต่งประดับ พลอยแท้ พลอยร่วง พลอยกลมเล็กๆ พลอยไม่เผา  เสริมดวงวันศุกร์ พลอยมิล
SKU: g1-780-TP
THB 490.00