คาลซิโดนี-Chalcedony

พลอยคาลซิโดนี (Chalcedony) เป็นผลึกละเอียดของแร่ควอทซ์ที่มารวมตัวกัน เนื้อพลอยมีลักษณะโปร่งแสงวาวแบบขี้ผึ้ง กึ่งโปร่งใสถึงทึบแสง นิยมนำมาเจียระไนแบบหลังเบี้ย มีความแข็งอยู่ที่ 6.5 – 7 มีได้ทุกสีซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น คาร์นีเลียน (carnelian) สีส้มอมแดง, ชาร์ด (Sard) สีน้ำตาลเข้ม, คริสโซโคล่า (Chysocolla) สีฟ้าอ่อนหรือฟ้าอมเขียว, มิลค์กี้คาลซิโดนี (Milky Chalcedony) สีขาวถึงเทา,ออนิคซ์ (Onyx) สีดำ, แจสเปอร์ (Jasper) , เพรส (Prase) สีเขียว พลอยคาลซิโดนี มีกำเนิดจากน้ำแร่ร้อนไหลซึมเข้าไปในโพรงหิน ความร้อนทำให้หินโป่งตัวเป็นช่องว่าง แร่คาลซิโดนีที่ปนอยูนในน้ำแร่ร้อนจึงค่อย ๆ ตกผลึก เรามักพบคาลซิโดนี ในอเมริกา, ออสเตรีย, บราซิล, ไอซ์แลนด์, อังกฤษ, นิวซีแลนด์ , ตุรกี, รัสเซีย, เม็กซิโก 
คาลซิโดนี ถือเป็นรัตนชาติที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครองมากชนิดหนึ่ง ถือเป็นรัตนชาตินำโชคดี และนำความปราถนาดีของผู้เป็นเจ้าของเผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่น ช่วยส่งเสริมมิตรภาพและชื่อเสียงเกียรติยศ
ด้านการบำบัด : คาลซิโดนี ถ้านำมากำไว้จะช่วยชำระล้างอารมณ์รุนแรงเคร่งเครียด  ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ร่างกาย ล้างสารพิษ หรือถ้านำมาวางไว้บนหัวเตียง เชื่อว่าสามารถช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพพลังทางเพศได้อีกด้วย