อัญมณีตระกูลการ์เน็ท (โกเมน) (Garnet)

โกเมน หรือ การ์เน็ท (Garnet)

มีความแข่งระดับ 6.5-7.5  มีระบบผลึกเป็นแบบ ไอโซเมตริค หรือ คิวบิก รูปแบบทั่วไป คือ โดเดกาฮีดรอน (Dodecahedron) มี 6 ด้าน 12 หน้า ลักษณะความโปรงแสงเป็นแบบ โปร่งใสถึงทึบแสง มีความวาวแบบแก้ว-กึ่งแบบเพชร ความทนทาน ดีพอใช้ ถึงดี มีรอยแตกแบบโค้งเว้า  การ์เน็ท หรือ โกเมน จัดเป็น ตระกูล (Group) เพราะการตกผลึกของทุกชนิดมีรูปแบบเหมือนกันแต่จะมีตัวเคมีที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปรงของโครงสร้างเดิม การ์เน็ททุกชนิดมีระบบผลึกเป็นคิวบิก ลักษณะของผลึกในการ์เนทเป็นรูปของโดเดกาฮีรอน (Dodecahedron) ผลึกมีหกด้านสิบสองหน้า ทึกชนิดของการ์เน็ทเป็นแร่ที่มีสีในตัวของมันเอง (Idiochromatic) โดยไม่มีการแทรกของธาตุสีอื่นๆ  ยกเว้นสีน้ำเงิน การ์เน็ทเป็นพลอยประจำราศีเดือน มกราคม ชื่อการ์เน็ทได้มาจกาภาษาลาติน แปลว่าเหมือนเม็ดเมล็ด ส่วนคำว่าคาบันเกิล (Carbuncle) ในทางการค้า หมายถึง การ์เน็ทสีแดงที่เจียระไนเป็นรูปหลังเบี้ย

ชนิดและชื่อทางการค้า

 • แอนดราไดท์ (Andradite) มี 4 ชนิด

  • ดีแมนทอยด์ (Demantoid)

  • โทพาสโซไลท์ (Topazolite)

  • เมลาไนท์ (Melanite)
  • โปรงแสงแอนดราไดท์ (TL Andradite)
 • สเปซาไทท์ หรือ สเปสซาทีน (Spessarite or Spessartine)
 • อัลมันไดท์ หรือ อัลมัลดีน (Almandite or Aimandine)
 • โรโดไลต์ (Rhodolite)
 • ไพโรป (Pryrope)
 • กรอสซูลาไรท์ (Grossularite) มี 2 ประเภท
  • กรอสซูลาไรท์แบบโปร่งแสง (Transparent Grossularite)
  • กรอสซูลาไรท์แบบโปร่งแสง (TL Grossularite or Hydrogrossularite)
 • มาลายา (Malaya)
 • ยูวาโรไวท์ (Uvarovite)
 • ชนิดมีลักษณะพิเศษ (Phenomental Granet)
  • การ์เน็ทเปลี่ยนสี (Colour-Change Granets) เป็นสีน้ำเงินในแสงกลางวันและ แดงอมม่วงในแสงไฟ
  • สตาร์อัลมันไดท์ (Star Almandite) จะต้องเจียหลังเบี้ยเพื่อให้เห็นสตาร์ อาจมี 4 แฉก หรือ 6 แฉก
  • สตาร์โรโดไลท์ (Star Rhodolite) เป็นพลอยที่หายาก สันนิษฐานว่ามาจากทานซาเนีย