ความสะอาดของอัญมณี (Clarity)

Clarity หรือ ความใสสะอาดของอัญมณี อัญมณีเกิดจากธรรมชาติ ดังนั้นแล้วก็ย่อมมีตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนกัน การเกิดอัญมณีตามธรรมชาติภายใต้แรงกดดัน และอุณหภูมิที่สูงมาก ในขณะที่อัญมณีกำลังตกผลึกและเย็นตัวลง เปลือกโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถส่งผลให้เกิดรอยบางอย่างในอัญมณีได้ หรือแม้กระทั่งในระหว่างการตกผลึกนั้น ก็สามารถที่จะมีแร่ตัวอื่นตกผลึกมาซ้อนกันได้ ก็อาจจะทำให้อัญมณีเกิดมีมลทิน (Inclusion) หรือตำหนิในเนื้ออัญมณีขึ้นมาได้ จึงได้มีการกำหนดระดับคุณภาพของความใสสะอาดใน อัญมณี พลอยที่เจียระไนแล้วอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น โดยมีข้อกำหนดว่า ให้ทำการประเมินคุณภาพภายใต้กล้องขยายที่ใช้กำลังขยายขนาด 10 เท่า (10X) เท่านั้น โดยแบ่งคุณภาพความใสสะอาดของอัญมณี ที่เจียระไนแล้วโดยที่ทางเจมส์อินเลฟ ได้นำมากำหนดเป็นมาตรฐานการประเมินอัญมณีที่นำเสนอ

รหัส ความหมาย
IF ไม่มีตำหนิ (Internally flawless, minor surface blemishes)
  • เป็นอัญมณี ชั้นยอดที่ไม่มีตำหนิภายในเนื้อเลย เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า (10X)
VVS มีตำหนิน้อยมาก (Very, very small inclustions )
  • เป็นระดับที่มีมลทินในเนื้ออัญมณีให้เห็นได้น้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน 
VS มีตำหนิเล็กน้อย (Very small inclusions)
  • เป็นระดับที่มีมลทินในเนื้อที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาสักพัก แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าความสะอาดระดับ VVS ตำหนิและมลทินสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าระดับ VVS และอาจมีสีต่างๆในเนื้อของมลทินที่สามารถมองเห็นได้
SI มีตำหนิที่เห็นได้ง่าย (Small inclusions)
  • เป็นระดับของมลทินที่สามารถมองเห็นได้ทันทีภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าและบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กอาจจะต้องสังเกต
I1 มีตำหนิมาก (Imperfect eye-visible inclusions)
  • เป็นระดับมลทินที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีเยอะมากทำให้สังเกตได้ง่าย