เลมอนควอทซ์-Lemon Quartz


g1-430-2 lemon quartz
SKU: g1-430-2
THB 1,350.00
g1-430-4 lemon quartz
SKU: g1-430-4
THB 1,200.00
gemstone: เลมอนควอทซ์ - Lemon Quartz size: 12.0x8.0 carat: 9.03Ct.
SKU: g1-430-3
THB 1,800.00
gemstone: เลมอนควอทซ์ - Lemon Quartz size: 11.0x9.0x6.2 carat: 4.12Ct.
SKU: g1-430-5
THB 830.00
g1-428 lemon quartz พลอยเลมอนควอทซ์
SKU: g1-428
THB 2,280.00
gemstone: เลมอนควอทซ์ - Lemon Quartz size: 22.0x16.5x11.0 carat: 46.75Ct.
SKU: g1-424
THB 7,840.00