อัญมณี

มุกดาหาร 1 กะรัต Moonstone

มุกดาหาร , Moonstone มูนสโตน อัญมณี นพเก้า สีขาว

มูนสโตน 1.00 กะรัต (Moonstone) หรือ มุกดาหาร เป็นหินสีขาวเหมือนน้ำนม หนึ่งในอัญมณีนพเก้าอันเป็นสิริมงคล 

US$12.50
Syndicate content