หินนำโชคลาพิส ลาซูลี

 lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง หินนำโชค ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน

ลาพิส ลาซูลี  หินนำโชคสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้เรามองเห็นหนทางที่จะนำพาทรัพย์สินมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ  หินนำโชคลาพิส ลาซูลี ยังช่วยเสริมความกล้าหาญ การเข้าสังคม และเสริมความมั่นใจในตัวเอง ขนาดเส้นรอบวง 10 ซม. 

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

SKU:
g1-373-8
Price: 
THB1,900.00 

Catalog:

Carat: 
0.00
Size (mm.): 
100

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

 lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ หินนำโชค  ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน
 lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน