พลอยอะเมทิสต์ 2 กะรัต

amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ

พลอยอะเมทิสต์ 2 กะรัต (Amethyst) สีม่วงหวานทรงหยดน้ำ ขนาด 10.1x7.2 มิล สะอาดสวยไฟดี

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

Video: 
SKU:
g1-741-1
Price: 
THB 490.00

Catalog:

Carat: 
2.00
Size (mm.): 
10.1x7.2

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ