พลอยอะเมทิสต์ 2 กะรัต

amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ

พลอยอะเมทิสต์ 2 กะรัต (Amethyst) สีม่วงหวานทรงหยดน้ำ ขนาด 10x7 มิล สะอาดสวยไฟดี (คัดเป็นชุดทำเครื่องประดับได้ค่ะ)

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

Video: 
SKU:
g1-741-1
Price: 
THB580.00 

Catalog:

Carat: 
2.00
Size (mm.): 
10x7

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ
amethyst ring พลอยแท้ อะเมทิสต์ อัญมณี กุมภาพันธ์ สีม่วง หัวแหวน เสริมดวง เสริมทรัพย์  พลอยดิบ พลอยแท้ มีใบเซอร์ฯ