พลอยสตาร์ดิบ 5.66 กะรัต

Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย

พลอยสตาร์บางกะจะ 5.66 กะรัต พลอยดิบธรรมชาติไม่ผ่านการเผา ทรงไข่หลังเบี้ยมันวาวขนาดทำหัวแหวนได้สวยลงตัว ขึ้นสตาร์เด่น 6 ขาชัดเจนถ่ายภายใต้แสงธรรมชาตินอกอาคาร (unheated star sapphire) 

 

อัญมณีประจำวันเกิด:

SKU:
g1-751-5
Price: 
THB6,790.00 

Catalog:

Carat: 
5.66
Size (mm.): 
10.5x8.8x5.4

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย