ผลงานลูกค้าสั่งทำ/Made To Order

 • Job80: แหวนพลอยมรกต Emeral ring
 • Job94: แหวนพลอยเพทายชาย
 • Job93: แหวนพลอยเพทายสีฟ้าน้ำทะเล
 • Job92: London blue topaz Ring
 • Job91: Smokey Quartz Ring
 • Job90: Blue Zircon Pendant
 • Job89: แหวนพลอยพิ้งทัวร์มาลีน (pink tourmaline ring)
 • Job87: แหวนพลอยเขียวส่อง
 • Job86: จี้พลอยทับทิมประดับเพชร
 • Job85: แหวนพลอยกรีนทัวมาลีน (green tourmaline)
 • Job84: แหวนพลอยทับทิมตัวเรือนรมดำ
 • Job83: สร้อยข้อมือปรับธาตุรับพลัง

หน้า