ผลงานลูกค้าสั่งทำ/Made To Order

  • Job69: แหวนพลอยบุษราคัม
  • Job68: แหวนพลอยเพทายธรรมชาติ (Zircon Ring)
  • Job67: แหวนพลอยโกเมน
  • Job66: แหวนพลอยโกเมน (Garnet Ring)
  • Job65: แหวนพลอยไพลินจันท์
  • Job64: กำไลพลอยซิทริน (Citrine Bangle)
  • Job49: แหวนพลอยโรโดไลท์การ์เน็ต

หน้า