ชุดพลอยทับทิมดิบ

Job No: 
120

ชุดต่างหูแหวนพลอยทับทิมดิบลูกค้าเลือกพลอยทับทิมแบบมี star วางพลอยให้สัมผัสผิวเวบาใส่เพื่อให้รับพลังธรรมขาติจากพลอยธรรมขาติ
ทางร้านบีพลอยทับทิมชุดนี้ให้เลือกอีกมาก สนใจสอบถามที่ Line : @geminlove