ต่างหูห่วงพลอยทับทิมประดับเพชร

Job No: 
112

ต่างหูพลอยทับทิมประดับเพชร เป็นอีกคู่ที่ลูกค้าออกแบบเอง สวยสง่าทันสมัยสมวัย