ค้นหาอัญมณี

พลอยทับทิม แดงสวย 1.08 กะรัต

รหัส/SKU g1-715-6
ราคา THB2,000.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-715-6
พลอยทับทิม แดงสด 1.08 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-3
ราคา THB1,800.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-3
พลอยบุษราคัม 5.51 กะรัต

รหัส/SKU g1-698
ราคา THB28,000.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-678
พลอยบุษราคัม 3.90 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-11
ราคา THB4,800.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-11
พลอยบุษราคัม 3.95 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-9
ราคา THB5,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-9
พลอยบุษราคัม 3.10 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-10
ราคา THB4,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-10
พลอยบุษราคัม 3.70 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-12
ราคา THB5,200.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-12
พลอยบุษราคัม 2.0 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-13
ราคา THB2,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-13
พลอยบุษราคัม 3.23 กะรัต

รหัส/SKU g1-724-12
ราคา THB4,300.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-12
พลอยบุษราคัมบางกะจะ  2.94 กะรัต

รหัส/SKU g1-724-11
ราคา THB4,800.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-11

หน้า