ค้นหาอัญมณี

พลอยทัวมาลีนสีเขียวธรรมชาติ

รหัส/SKU g1-709-1
ราคา THB490.00 
green tourmaline กรีน ทัวมาลีน g1-709-1
พลอยทับทิม 1.41 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-4
ราคา THB2,250.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-4
พลอยทับทิม 1.34 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-5
ราคา THB1,870.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-5
พลอยทับทิม ไฟดี 1.30 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-2
ราคา THB2,100.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-2
พลอยทับทิม 1.26 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-1
ราคา THB2,050.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-1
พลอยทับทิม 0.80 กะรัต

รหัส/SKU g1-715-6
ราคา THB1,500.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-715-6
พลอยทับทิม แดงสด 1.08 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-3
ราคา THB1,800.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-3
พลอยบุษราคัม 5.51 กะรัต

รหัส/SKU g1-698
ราคา THB28,000.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-678
พลอยบุษราคัม 3.90 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-11
ราคา THB4,800.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-11
พลอยบุษราคัม 3.95 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-9
ราคา THB5,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-9

หน้า