ค้นหาอัญมณี

พลอยบุษราคัม 3.95 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-9
ราคา THB5,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-9
พลอยบุษราคัม 3.10 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-10
ราคา THB4,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-10
พลอยบุษราคัม 3.70 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-12
ราคา THB5,200.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-12
พลอยบุษราคัม 2.0 กะรัต

รหัส/SKU g1-725-13
ราคา THB2,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-725-13
พลอยบุษราคัม 3.23 กะรัต

รหัส/SKU g1-724-12
ราคา THB4,300.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-12
พลอยบุษราคัมบางกะจะ  2.94 กะรัต

รหัส/SKU g1-724-11
ราคา THB4,800.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-11
พลอยบุษราคัม 2.03  กะรัต

รหัส/SKU g1-724-10
ราคา THB3,000.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-10
พลอยบุษราคัม 2 .90 กะรัต

รหัส/SKU g1-724-9
ราคา THB4,800.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-9
Yellow Sapphire 2.98 ct

รหัส/SKU g1-724-8
ราคา THB3,600.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-8
Yellow Sapphire 2.90 ct

รหัส/SKU g1-724-7
ราคา THB4,500.00 
yellow sapphire พลอยบุษราคัม g1-724-7

หน้า