ค้นหาอัญมณี

พลอยโกเมน 5.08 กะรัต

รหัส/SKU g1-377-2
ราคา THB3,800.00 
Garnet พลอยโกเมน g1-377-2
พลอยกรีนทัวร์มาลีน 1.34 กะรัต

รหัส/SKU g1-503-12
ราคา THB900.00 
Green Tourmaline 1.34 ct. กรีนทัวมาลีน g1-503-12
โกเมนสีส้ม 5.13กะรัต

รหัส/SKU g1-288-13
ราคา THB455.00 
gemstone: สเปสซาไทท์-Spessartine size: 10.9x8.2x5.5 carat: 5.13Ct.
พลอยโกเมนเหลี่ยม 9.09 กะรัต

รหัส/SKU g1-489-7
ราคา THB4,200.00 
Garnet g1-489-7 พลอยโกเมน
พลอยเพทายทรงหัวใจ

รหัส/SKU g1-709-2
ราคา THB650.00 
Blue zircon พลอยเพทาย g1-709-2
พลอยทัวมาลีนสีเขียวธรรมชาติ

รหัส/SKU g1-709-1
ราคา THB490.00 
green tourmaline กรีน ทัวมาลีน g1-709-1
พลอยทับทิม 1.41 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-4
ราคา THB2,250.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-4
พลอยทับทิม 1.34 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-5
ราคา THB1,870.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-5
พลอยทับทิม ไฟดี 1.30 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-2
ราคา THB2,100.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-2
พลอยทับทิม 1.26 กะรัต

รหัส/SKU g1-719-1
ราคา THB2,050.00 
Ruby gemstones พลอยทับทิม g1-719-1

หน้า