ผลงานลูกค้าสั่งทำ/Made To Order

 • Job126: ต่างหูพลอยอะเมทิสต์
 • Job127: แหวนเสริมดวงวันศุกร์
 • Job125: แหวนพลอยไพลินดิบ
 • Job124: แหวนพลอยสตาร์ซัฟไฟร์ดิบ
 • Job123: แหวนไพลินดิบ
 • Job122: แหวนชาย Citrine Ring
 • Job119: Ruby ring & earring
 • Job120: ชุดพลอยทับทิมดิบ
 • Job118: แหวนพลอยทับทิมล้อมเพชร
 • Job117: งานเพชรชุดแหวนต่างหู
 • Job49: แหวนพลอยโรโดไลท์การ์เน็ต
 • Job116: แหวนพลอยเพอริดอท

Pages