พลังธรรมชาติของอัญมณี ซิทริน (Citrine)

 ซิทรินเป็นอัญมณีที่มีพลังงานสูง มีประโยชน์ต่อจิตใจและกระบวนการคิด

  • ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า
  • ทำให้เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่น
  • สร้างภูมิคุ้มกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหาร
  • ช่วยให้อ่อนเยาว์ ทั้งร่างกายและจิดใจ
  • ช่วยปรับทัศนคติและมุมมองให้เหตุผลเป็นผล
  • ช่วยให้สื่อความเข้าใจกับค้นรอบข้างได้ดี ช่วยยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความประนีประนอม
  • ลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
  • เป็นตัวประสานระหว่างประสาทสัมผัสและเหตุผล
  • ช่วยขจัดพิษทั้งในร่างการและจิตใจ

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา