พลอยสังเคราะห์ (Synthetic)

พลอยสังเคราะห์ (Synthetic) หรือ พลอยอัด คือสารที่ทำขึ้นมาโดยมนุษย์ มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับสารธรรมชาติ ทำให้พลอยสังเคราะห์เหล่านี้ค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์และแยกออกจากพลอยธรรมชาติเพราะวิธีการสังเคราะห์ใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก ต่างกันตรงระยะเวลาการเกิดผลึกแบบธรรมชาติต้องใช้เวลาเป็นพันปี แต่พลอยสังเคราะห์ใช้เวลาไม่กี่วันหรือไม่ถึงปีขึ้นอยู่กับขั้นตอนแบบและชนิดพลอย กรรมวิธีการผลิตพลอยสังเคราะห์แบ่งเป็น

กรรมวิธี

ผลผลิตที่ได้
แบบหลอมละลาย (Melt Growth Process)  ทับทิมสังเคราะห์
ซัฟไฟร์สังเคราะห์
สปิเนลสังเคราะห์
สตาร์ทับทิมสังเคราะห์
สตาร์ซัฟไฟร์สังเคราะห์
แบบโชคราวสกี้ (Czochralski) อเล็กซานไดรท์สังเคราะห์
อเล็กซานไดรท์ตาแมวสังเคราะห์
จีจีจี (GGG = Gadolinium Gallum Garnet) ทำเพื่อเลียนแบบเพชร
ทับทิมสังเคราะห์
ซัฟไฟร์สังเคราะห์
สตาร์ทับทิมสังเคราะห์
แย็ค (YAG = Yttrium Aluminum Garnet) ทำเพื่อเลียนแบบเพชร
แบบโฟลทติ้งโซน (Floating Zone Process) ทับทิมสังเคราะห์
ซัฟไฟร์สังเคราะห์สีน้ำเงิน ไร้สี และ ส้ม
แบบสกัลล์เมลท์ (Skull Melt Process) CZ เพชรเทียม คิวบิก เซอร์โคเนียสังเคราะห์ (Synthetic Cubic Zirconia,CZ)
แบบฟลักซ์ (Flux Process) ทับทิมสังเคราะห์
ไพลินสังเคราะห์
ซัฟไฟร์สังเคราะห์ ทุกสี
มรกตสังเคราะห์
แเล้กซานไดรท์สังเคราะห์
แบบไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal Process) มรกตสังเคราะห์
ควอทซ์สังเคราะห์
ทับทิมสังเคราะห์

พลอยอัดสามารถทำเลียนแบบพลอยแท้โดยมีราคาที่ไม่สูงมากนัก  สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ ได้แต่ก็มักจะมีผู้จำหน่ายบางรายนำไปขายในราคาใกล้เคียงกับพลอยแท้จากธรรมชาติโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดว่าเป็นพลอยแท้